文章检索:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
搜索:
您当前的位置:首页 > 旧体诗

江城梅花引·三八妇女节抒怀

——2017三八节感怀
类别:旧体诗   作者:津烽   时间:2017-03-23 09:24:47  阅读: 0次      文字大小:

   《江城梅花引·三八节抒怀》

  文/津烽

  江南日暖寄须眉,顾葳蕤,已葳蕤。

  肆意寻芳,踏遍野清辉。

  醉却荷塘烟袅袅,紫薇意,愿婵娟,问子规。

  子规,子规,可否归? 玉漏催,风更催。

  信也信也,信几许,帘卷心恢。

  月映萧蔷,浊酒借三杯。

  且以霓虹为曲水。随鼓点,尽流觞,待梦飞。

浏览0次    得分 :0 分       编辑: 雨枫          加入收藏夹
评分: 1分 2分 3分 4分 5分