文章检索:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
搜索:
您当前的位置:首页 > 旧体诗

《夜雨惊春》

类别:旧体诗   作者:言无心   时间:2017-04-18 18:45:36  阅读: 0次      文字大小:

  夜雨推门久不开,

  清风入梦影徘徊。

  悄点小院十方绿,

  静慰初心两世来。

浏览0次    得分 :0 分       编辑: 雨枫          加入收藏夹
评分: 1分 2分 3分 4分 5分

相关作品
  • 《夜雨惊春》