文章检索:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
搜索:
您当前的位置:首页 > 现代诗

迷茫

类别:现代诗   作者:相思   时间:2016-10-26 08:30:26  阅读: 3次      文字大小:

  谁把天捅了几个窟窿,伤了

  抛落下几滴眼泪

  你说

  我是跟着哭泣

  还是强忍着 悲伤

  捂着胸口眉开眼笑

浏览3次    得分 :0 分       编辑: 天隐悠悠          加入收藏夹
评分: 1分 2分 3分 4分 5分