文章检索:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
搜索:
您当前的位置:首页 > 现代诗

无题

类别:现代诗   作者:言无心   时间:2016-11-09 22:01:20  阅读: 0次      文字大小:

       

        黑夜里我醉倒在别人的轮回

        一种不习惯的滋味  

        背对着你的岸

        却忘记了后退

        月光下我给疲惫安了家   

        把等待在心外封杀

        收藏一些曾经刻骨铭心的过往  

        因为执念无须寄存费      

 

 

浏览0次    得分 :0 分       编辑: 天隐悠悠          加入收藏夹
评分: 1分 2分 3分 4分 5分